เครื่องปรับความชื้น ลดความชื้นในอากาศ ทำไมจึงสำคัญ


เครื่องปรับความชื้น

ความชื้นในอากาศที่สูงมากเกินไปมีผลเสียหลายด้าน คุณอาจเข้าใจว่าความชื้นในอากาศสูงส่งผลเสียเฉพาะสุขภาพร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้หรือทำให้คุณเป็นหวัดง่าย แต่จริงๆ แล้วความชื้นในอากาศที่สูงยังส่งผลเสียต่อโครงสร้างบ้านของคุณอาจทำให้ผนังหรือพื้นเป็นเชื้อรา ทำให้เกิดสนิมที่โลหะเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วย 

เครื่องปรับความชื้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องลดความชื้นมีส่วนประกอบหลักๆ 4 อย่าง ก็คือ เซ็นเซอร์ที่มีหน้าที่วัดค่าความชื้นและเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดค่าอุณหภูมิ มอเตอร์พัดลมและเมนบอร์ดควบคุมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องปรับความชื้นเพราะหน้าที่ของเมนบอร์ดควบคุมมันจะทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานทั้งหมด 

เครื่องปรับความชื้นแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ เครื่องปรับความชื้นแบบกลั่นตัวเปลี่ยนสถานะ เครื่องปรับความชื้นแบบที่ใช้ความร้อนและเครื่องปรับความชื้นแบบดูดซับ นอกจากนั้นเครื่องปรับความชื้นยังถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ เครื่องลดความชื้นประเภทคอมเพรสเซอร์  เหมาะกับการใช้งานทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อน เป็นเครื่องขนาดใหญ่มีเสียงดังการทำงานที่ค่อนข้างรบกวน เครื่องลดความชื้นแบบเดสิคแค้นท์ (เครื่องดูดความชื้น) เครื่องปรับความชื้นเหมาะกับการใช้งานในฤดูหนาวหรืออุณหภูมิต่ำ ไม่มีเสียงดังรบกวนแต่ข้อเสียคือใช้ไฟมากและเครื่องลดความชื้นแบบเซมิคอนดักเตอร์  เป็นเครื่องปรับความชื้นหรือเครื่องลดความชื้นที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่ข้อเสียคือเหมาะกับการใช้งานในที่แคบ 

เครื่องปรับความชื้น เหมาะกับการใช้งานทั้งในครัวเรือนหรือในบ้านพัก ที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน ออฟฟิศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีห้องปิดเหมาะสำหรับการใช้งานในคลังจัดเก็บสินค้าหรือคลังจัดเก็บวัตถุดิบ เครื่องปรับความชื้นนับว่ามีความสำคัญอย่างมากในภาคของอุตสาหกรรมมันช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเชื้อราในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์รวมถึงเครื่องจักรต่างๆ ป้องกันไม่ให้เกิดสนิมอีกทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของพนักงานเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้ 

เครื่องปรับความชื้น ทำไมจึงมีความสำคัญมากๆ นั่นก็เพราะความชื้นในอากาศที่สูงส่งผลเสียหลายด้าน ตามที่เราได้กล่าวไปหากคุณต้องการซื้อเครื่องปรับความชื้น เลือกเครื่องปรับความชื้นหรือเครื่องลดความชื้นที่มีความแม่นยำในการทำงานสามารถควบคุมความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกเครื่องปรับความชื้นที่ประหยัดพลังงานใช้งานง่าย บำรุงรักษาต่ำหรือเลือกเครื่องปรับความชื้นที่เหมาะสมกับการใช้งาน เลือกแบรนด์ที่เชื่อถือได้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 

ประเทศไทยของเรา มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งนับว่าสูงพอสมควรดังนั้นความชื้นที่สูงจึงจำเป็นต้องรับการควบคุมด้วยเครื่องปรับความชื้นเพราะมันช่วยส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพดีและยังลดการเกิดเชื้อรารวมถึงการเกิดสนิมได้ด้วย