Tag: ชุดดับเพลิง

ชุดดับเพลิง

ชุดดับเพลิงมีกี่ชั้น แต่ละชั้นแตกต่างกันอย่างไร  ชุดดับเพลิงมีกี่ชั้น แต่ละชั้นแตกต่างกันอย่างไร  

ชุดดับเพลิงหรือชุดป้องกันสำหรับนักดับเพลิง ประกอบด้วยรองเท้า หมวก เสื้อผ้า และถุงมือ ปัจจุบันชุดดับเพลิงได้มีการพัฒนาก้าวไกล เปลี่ยนจากยุคแรกที่เป็นแจ็คเก็ตหนังมาเป็นการตัดเย็บด้วยวัสดุสังเคราะห์ ชุดดับเพลิงประกอบไปด้วย 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นนอกสุด ชั้นตัวกั้นน้ำ ชั้นตัวกั้นความร้อน และชั้นในสุด แต่ละชั้นนั้นแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันเลย   ชุดดับเพลิงชั้นนอกสุด   ชุดดับเพลิงชั้นนี้ มีความสำคัญอย่างมากเพราะต้องสัมผัสกับความร้อนโดยตรง คุณสมบัติของชุดดับเพลิงชั้นนอกสุดต้องสามารถต้านทานการลุกติดไฟ...