Tag: ชุบ แข็ง

ชุบ แข็ง

ชุบแข็ง คืออะไร  มีกี่วิธี แตกต่างกันอย่างไรชุบแข็ง คืออะไร  มีกี่วิธี แตกต่างกันอย่างไร

กระบวนการชุบแข็ง กระบวนการนี้มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการชุบแข็งชิ้นส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรจำเป็นต้องคำนึงถึงความแข็งแรง ทนทานด้วยเสมอ ยิ่งชิ้นส่วนที่มีการเสียดสีกันในขณะเคลื่อนที่ พื้นผิวต้องแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอ การนำเหล็กที่ทนทานต่อการทำงานหนักมาทำให้ผิวเหล็กแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเรียกว่า การชุบแข็ง นั่นเอง การชุบแข็ง มีทั้งวิธีการทำให้โครงสร้างทางเคมีของคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือคาร์บอนเพิ่มขึ้น และวิธีนำสารอื่นๆ ที่แข็งแรงทนทานมากกว่ามาทำการเคลือบทับชั้นผิวเหล็ก โดยสรุปคือการชุบแข็ง มีทั้งหมด...