Tag: เครื่องปรับความชื้น

เครื่องปรับความชื้น

เครื่องปรับความชื้น ลดความชื้นในอากาศ ทำไมจึงสำคัญเครื่องปรับความชื้น ลดความชื้นในอากาศ ทำไมจึงสำคัญ

ความชื้นในอากาศที่สูงมากเกินไปมีผลเสียหลายด้าน คุณอาจเข้าใจว่าความชื้นในอากาศสูงส่งผลเสียเฉพาะสุขภาพร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้หรือทำให้คุณเป็นหวัดง่าย แต่จริงๆ แล้วความชื้นในอากาศที่สูงยังส่งผลเสียต่อโครงสร้างบ้านของคุณอาจทำให้ผนังหรือพื้นเป็นเชื้อรา ทำให้เกิดสนิมที่โลหะเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วย  เครื่องปรับความชื้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องลดความชื้นมีส่วนประกอบหลักๆ 4 อย่าง ก็คือ เซ็นเซอร์ที่มีหน้าที่วัดค่าความชื้นและเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดค่าอุณหภูมิ มอเตอร์พัดลมและเมนบอร์ดควบคุมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องปรับความชื้นเพราะหน้าที่ของเมนบอร์ดควบคุมมันจะทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานทั้งหมด  เครื่องปรับความชื้นแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ เครื่องปรับความชื้นแบบกลั่นตัวเปลี่ยนสถานะ เครื่องปรับความชื้นแบบที่ใช้ความร้อนและเครื่องปรับความชื้นแบบดูดซับ นอกจากนั้นเครื่องปรับความชื้นยังถูกแบ่งออกเป็น 3...